Dziennikarstwo internetowe

Źródło strony. Wikipedia

Dziennikarstwo internetowe (ang. online journalism) – przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu, i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu (a zwłaszcza portali, wortali, blogów, newsletterów, kanałów RSS itp.) do szerokiego grona odbiorców.

Cechy przekazu internetowego

Przekaz internetowy, który można by uznać za dziennikarski powinien:

 1. Mieć charakter informacyjny
 2. Być gatunkowo zbliżony do komunikatów medialnych
 3. Być przygotowany z zamiarem publikacji przede wszystkim w internecie
 4. Być dostępny w internecie przez określony czas

To rozgraniczenie wyklucza z grona dziennikarzy internetowych tych, którzy przygotowują treści na potrzeby prasy czy telewizji, które później kopiowane są na łamy serwisów internetowych. Zdaniem autora definicji mianem dziennikarza internetowego nie można także określić kogoś, kto jedynie uczestniczy w rozmowach na czacie, czy też zamieszcza w internecie ogłoszenia lub oferty w serwisach aukcyjnych.

Cechy dziennikarstwa internetowego

Leszek Olszański wymienia wśród cech dziennikarstwa internetowego[4]:

 • szybkość reakcji na wydarzenia,
 • znacznie dłuższy cykl życia publikacji w internecie niż na papierze,
 • możliwość wprowadzania wielokrotnych modyfikacji i uzupełnień w opublikowanym tekście,
 • różnice w makiecie strony internetowej i papierowej gazety,
 • możliwość samodzielnego komentowania publikowanych informacji przez czytelników,
 • multimedialność,
 • ściśle informacyjny charakter internetu.

Wyróżnić można wiele rodzajów mediów internetowych, które można uznać za szczególnie „dziennikarskie”:

Przykład dziennikarstwa internetowego