Jak działamy

W pracy z dziećmi, które mają utrudniony, bądź w ogóle nie mają dostępu do edukacji tanecznej i artystycznej, wpierw odsłaniamy przed nimi świat tańca, świat artystyczny, poprzez to rozbudzamy ich artystyczne potrzeby zarówno dziecka jak i jego rodziców, a także środowiska, w którym żyją. Zwiększa się świadomość rodziców na temat potrzeb ich dzieci, nie materialnych potrzeb, ale potrzeb intelektualnych, estetycznych. Chcemy wpierw rozbudzać świadomość artystyczną młodego człowieka, rozbudzić jego zainteresowania, potem zbadać jego potrzeby i dać trwałe i rozwojowe narzędzia ich zaspokajania. Chcemy poprzez to przygotować go do świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Mapujemy potrzeby, których dzieci, młodzież, nierzadko także dorośli nie znali w sobie i dajemy narzędzia do ich zaspokojenia w postaci programu zajęć zespołowych, indywidualnych, realizowanych przez naszych utalentowanych trenerów i instruktorów. Nie odbębniamy zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, nasza praca ma głębszy i istotniejszy wymiar, który nas wyróżnia.