Nasze propozycje

Nauka tańca

Bez względu na wiek i poziom zaawansowania oferujemy Ci program nauki zarówno tańców tradycyjnych (walc czy fokstrot) jak i latynoamerykańskich (rumba oraz tango). Wraz z Tobą stworzymy indywidualny program Twojego kursu, poznasz naszych nauczycieli i instruktorów.

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży

Dajemy młodym ludziom możliwość odkrycia w sobie pasji, poprzez przybliżenie im nowych światów. Definiujemy ich potrzeby i dajemy narzędzia ich zaspokojenia. Prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych i z podziałem na stopień zaawansowania.

Szkolenia dla nauczycieli

Pedagogom i wszystkim pracującym z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje oferujemy szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia zajęć muzycznych, tanecznych i teatralnych.

Obozy taneczno – sportowe

W okresie wakacji i ferii organizujemy wyjazdy, na których dzieci i młodzież mogą odkryć w sobie artystów lub sportowców, albo kontynuować pracę nad swoimi pasjami, które wspólnie z nami odnaleźli już wcześniej.