O nas

Jesteśmy grupą pasjonatów tańca, animatorów kultury oraz instruktorów sportu. Specjalizujemy się w edukacji artystycznej, w szczególności muzyczno-tanecznej. Naszym celem jest rozbudzanie świadomości artystycznej młodych ludzi, diagnozowanie ich artystycznych potrzeb i dostarczenie im narzędzi do ich ciągłego i pełnego zaspokajania. Posiadamy Dyplom Instruktora wydawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracujemy już z ponad stu dwudziestoma placówkami oświatowymi w Polsce przedszkola, szkoły, domy kultury w tym z niemal czterdziestoma z samej Lubelszczyzny.

Kim jesteśmy…

Czym się zajmujemy…

Jak działamy…