Szkolenia dla nauczycieli

Pedagogom i wszystkim pracującym z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje oferujemy szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia zajęć muzycznych, tanecznych i teatralnych w ramach naszego programu „Animator tańca w szkole i przedszkolu”, „Zabawa w teatr w przedszkolu”, „Folklor inspiracją do pracy z dziećmi”. Szkolimy także w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność kulturalno-oświatową.