Szkolenia dla nauczycieli

Pedagogom i wszystkim pracującym z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje zawodowe oferujemy szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych, muzycznych oraz teatralnych w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych.