WAŻNE. Informacja dot. form rozliczenia niezrealizowanych zajęć w sezonie 2019/2020

W związku z brakiem możliwości dokończenia zajęć w roku szkolnym 2019/2020 r. Chcielibyśmy przedstawić propozycję refundacji poniesionych przez Państwa kosztów:

  • W przypadku, kiedy dziecko będzie kontynuować naukę w danej placówce edukacyjnej w roku szkolnym 2020/2021, wówczas proponujemy transfer kwoty za niezrealizowane zajęcia (trzy i pół miesiąca) na rzecz zajęć w całym semestrze zimowym 2020/2021.
  • Istnieje również możliwość przeniesienia środków za cały semestr zajęć na wskazaną osobę np. rodzeństwo.
  • W przypadku, kiedy dziecko kończy naukę w danej placówce i nie ma możliwości kontynuowania naszego kursu, po uprzednim wypełnieniu właściwego wniosku, adekwatna kwota za niezrealizowane zajęcia zostanie Państwu zwrócona. Weryfikację wniosków rezygnacji z zajęć z powodu pandemii rozpoczniemy dopiero w momencie ustabilizowania sytuacji epidemicznej w Polsce, a zwroty nastąpią najpóźniej do 180 dni od momentu rozpatrzenia wniosku.