Czym się zajmujemy

W naszej edukacji artystycznej chcemy wpierw rozbudzać świadomość artystyczną młodego człowieka, rozbudzić jego zainteresowania, potem zbadać jego potrzeby i dać trwałe narzędzia ich zaspokajania. Chcemy poprzez to przygotować go do świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Przyświeca nam idea oddolnej animacji kulturalnej. Od początku nie miała to być klasyczna szkoła tańca, ale szkoła działań artystycznych. Zależało nam na modelu oddolnym, aby zapewnić dostęp do tego typu oferty artystycznej, głównie tanecznej, środowiskom z małych miejscowości, gdzie dostęp do niej jest utrudniony lub miejscowości te są w ogóle pozbawione takiej oferty. Staliśmy się poprzez to czymś na kształt antyszkoły tańca, która nie tylko uczy, ale pobudza, animuje do tego, by chcieć się uczyć. Taka była zasadnicza idea przyświecająca jej powstaniu.