Nowy wymiar edukacji artystycznej

Lubelskie Centrum Inicjatyw  Tanecznych

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą zapaleńców, animatorów, instruktorów, trenerów, którzy sami szczęśliwie doświadczyli tego artystycznego przebudzenia jeszcze w dzieciństwie.

Czym się zajmujemy

Odsłaniamy świat tańca, świat artystyczny, poprzez to rozbudzamy artystyczne potrzeby zarówno dziecka jak i jego rodziców, a także środowiska, w którym żyją.

Jak działamy

W naszej edukacji artystycznej chcemy rozbudzać zainteresowania i świadomość artystyczną młodego człowieka, potem zbadać jego potrzeby i dać trwałe narzędzia ich zaspokajania.

O nas

Jesteśmy grupą pasjonatów tańca, animatorów kultury oraz instruktorów sportu. Specjalizujemy się w edukacji artystycznej, w szczególności muzyczno-tanecznej. Naszym celem jest rozbudzanie świadomości artystycznej młodych ludzi, diagnozowanie ich artystycznych potrzeb i dostarczenie im narzędzi do ich ciągłego i pełnego zaspokajania. Posiadamy Dyplom Instruktora wydawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracujemy już z ponad stu dwudziestoma placówkami oświatowymi w Polsce przedszkola, szkoły, domy kultury w tym z niemal czterdziestoma z samej Lubelszczyzny.

+
Instruktorów
tys.
Uczestników zajęć
+
Placówek
+
Przeprowadzonych szkoleń

Edukacja artystyczna

Dzieci i młodzieży

Dajemy młodym ludziom możliwość odkrycia w sobie pasji, poprzez przybliżenie im nowych światów. Definiujemy ich potrzeby i dajemy narzędzia ich zaspokojenia. Prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych i z podziałem na stopień zaawansowania.

Centrum doskonalenia zawodowego

Szkolenia dla nauczycieli

Pedagogom i wszystkim pracującym z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje oferujemy szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia zajęć muzycznych, tanecznych i teatralnych.

Aktywny wypoczynek

Wakacje i ferie z LCIT

Staramy się, aby artystyczna rzeczywistość towarzyszyła naszym podopiecznym każdego dnia, dlatego z myślą o nich organizujemy wakacyjne obozy taneczne, tematyczne półkolonie oraz atrakcyjne ferie zimowe, które stanowią doskonałą okazję do aktywnego wypoczynku, odkrywania pasji i talentów, a także nawiązywania nowych przyjaźni, rozwijania umiejętności i pogłębiania wiedzy. 

Kariera 

Szukamy

 • INSTRUKTORÓW TAŃCA
  taniec towarzyski,
  taniec ludowy,
  taniec nowoczesny,
  hip hop
  balet,
  jazz,
 • INSTRUKTORÓW RYTMIKI
 • NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kontakt

Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych

NaSi Partnerzy