Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży

Realizujemy autorski program dydaktyczny, którego celem jest odkrywanie i wspieranie talentów, a także rozbudzanie pasji do różnorodnych dyscyplin sztuki, sportu i nauki. Naszą pracą staramy się kształtować dziecięcą wrażliwość, pogłębiać wiedzę oraz wyzwalać kreatywność. W czasie zajęć edukacyjno-artystycznych stwarzamy najmłodszym sprzyjające warunki do rozwoju osobistego, wyzwalania pozytywnych emocji, zaspokajanie potrzeb akceptacji i samorealizacji oraz łatwiejszego nawiązywania relacji rówieśniczych. Wprowadzamy dzieci w świat artystycznych uniesień oraz inspirującej teorii i praktyki, które z czasem stają się fundamentem pięknej, życiowej pasji. Model prowadzenia zajęć jest adaptowany do wieku dzieci oraz stopnia zaawansowania ich umiejętności.

W naszej szerokiej ofercie zajęć znajdują się:

• Rytmika dla najmłodszych,

• Taniec ogólnorozwojowy (połączenie wielu technik i styli w jedną atrakcyjną całość)

• Taniec ludowy

• Taniec towarzyski 

• Taniec nowoczesny 

• Balet,

• Klub Małego Odkrywcy

• Nauka Języka Angielskiego

• Karate

Szkołom, przedszkolom oraz domom kultury z Lubelszczyzny i okolic oferujemy zajęcia regularne o indywidualnie dostosowanym zakresie. Posiadamy programy zajęć dostosowane do wymogów realizacyjnych projektów finansowanych ze środków UE, instytucji rządowych i samorządowych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.