Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży

Dajemy młodym ludziom możliwość odkrycia w sobie pasji, poprzez przybliżenie im nowych światów. Definiujemy ich potrzeby i dajemy narzędzia ich zaspokojenia. Prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych i z podziałem na stopień zaawansowania:

  • rytmika dla najmłodszych,- taniec polski (narodowy, folklor),
  • taniec towarzyski (standardowy, latino) – taniec nowoczesny (disco, funk, elektro, breakdance),
  • balet,
  • cyrk,
  • teatr Przedszkolaka (pantomima, drama) – Karate w Przedszkolu
  • aikido,
  • zajęcia gimnastyczne (korekcyjne oraz nastawione na profilaktykę).

Nowością jest Klub Małego Odkrywcy, w którym dzieci poznają prawa przyrody i podstawowe zasady fizyki, a także robotyka i warsztaty garncarskie.

Szkołom, przedszkolom oraz domom kultury oferujemy zajęcia regularne o indywidualnie dostosowanym zakresie, ale także warsztaty jednorazowe. Posiadamy programy zajęć dostosowane do wymogów realizacyjnych projektów finansowanych ze środków UE, instytucji rządowych i samorządowych.