Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą zapaleńców, animatorów, instruktorów, trenerów, którzy sami szczęśliwie doświadczyli tego artystycznego przebudzenia jeszcze w dzieciństwie. Czasem z początku „przymuszani” niejako przez rodziców do uczestnictwa np. w próbach tanecznych zespołu ludowego, do gry na pianinie, albo gitarze. Sami z początku nie wiedzieliśmy, że poprzez ten „przymus” nasi rodzice oddali nam wielką przysługę – pokazali, zaproponowali nam nieznane dotąd obszary artystycznej aktywności. Spełniamy się w nich z pasją do dziś i chcemy taką samą możliwość dać innym. Aby mogli przeżyć życie z pasją, musimy im pomóc rozbudzić ją w sobie, odkryć.

Współpracujemy z niemal stu dwudziestoma placówkami oświatowymi na terenie 4 województw. Jesteśmy gotowi nawiązać współpracę z każda szkołą, przedszkolem, domami kultury, w każdej gminie, bo mamy ku temu kompetencje i doświadczenie.

Kooperujemy z gminami, doradzając im w zakresie działalności kulturalno-oświatowej. Często zdarza się tak, że samorządy gminne i powiatowe chciałyby poprawić poziom kształcenia, unowocześnić go, ale nie wiedzą jak się za to zabrać. Odpowiedzią jest współpraca z nami.

Działamy także na rzecz ruchu folklorystycznego w Polsce. W Radzyniu Podlaskim (Małe Podlasie) oraz w Ulan Majoracie (Ulaniacy) założyliśmy i rozwinęliśmy zespoły pieśni i tańca przy szkołach podstawowych. Posiadają one akredytację CIOFF, odnoszą sukcesy w Polsce, a przed nimi pojawia się perspektywa wyjazdów zagranicznych. Wymarzyliśmy sobie, by każdy większy ośrodek w prowincji Polskiej posiadał zespół pieśni i tańca, bo wiemy, jak ta – pozornie zabytkowa – forma twórczości, może być ważna dla indywidualnego człowieka.